Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŻMUDZIŃSKA

Aktualność danych:

ŻMUDZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (82 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 715 osób, z czego:

715

kobiet

Męska forma nazwiska to ŻMUDZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2251. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŻMUDZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie67 kobiet

 • kujawsko-pomorskie51 kobiet

 • lubelskie35 kobiet

 • lubuskie28 kobiet

 • łódzkie82 kobiety

 • małopolskie26 kobiet

 • mazowieckie63 kobiety

 • opolskie3 kobiety

 • podkarpackie12 kobiet

 • podlaskie7 kobiet

 • pomorskie38 kobiet

 • śląskie67 kobiet

 • świętokrzyskie45 kobiet

 • warmińsko-mazurskie22 kobiety

 • wielkopolskie41 kobiet

 • zachodniopomorskie51 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).