Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŻUCHOWICZ

Aktualność danych:

ŻUCHOWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (390 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 895 osób, z czego:

449

kobiet

446

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2517. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2495. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŻUCHOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie14 mężczyzn, 12 kobiet

 • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn, 8 kobiet

 • lubelskie13 mężczyzn, 9 kobiet

 • lubuskie6 mężczyzn, 8 kobiet

 • łódzkie17 mężczyzn, 22 kobiety

 • małopolskie207 mężczyzn, 183 kobiety

 • mazowieckie54 mężczyzn, 62 kobiety

 • opolskie20 mężczyzn, 20 kobiet

 • podkarpackie12 mężczyzn, 13 kobiet

 • pomorskie5 mężczyzn, 6 kobiet

 • śląskie53 mężczyzn, 51 kobiet

 • świętokrzyskie6 mężczyzn, 4 kobiety

 • wielkopolskie6 mężczyzn, 8 kobiet

 • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: