Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŻUK

Aktualność danych:

ŻUK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (1339 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 7396 osób, z czego:

3699

kobiet

3697

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

594. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

581. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŻUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie423 mężczyzn, 425 kobiet

 • kujawsko-pomorskie74 mężczyzn, 73 kobiety

 • lubelskie716 mężczyzn, 623 kobiety

 • lubuskie153 mężczyzn, 122 kobiety

 • łódzkie61 mężczyzn, 74 kobiety

 • małopolskie90 mężczyzn, 80 kobiet

 • mazowieckie392 mężczyzn, 373 kobiety

 • opolskie53 mężczyzn, 68 kobiet

 • podkarpackie173 mężczyzn, 169 kobiet

 • podlaskie211 mężczyzn, 224 kobiety

 • pomorskie251 mężczyzn, 253 kobiety

 • śląskie209 mężczyzn, 208 kobiet

 • świętokrzyskie13 mężczyzn, 16 kobiet

 • warmińsko-mazurskie319 mężczyzn, 276 kobiet

 • wielkopolskie86 mężczyzn, 72 kobiety

 • zachodniopomorskie261 mężczyzn, 242 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL