Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŻUROWSKA

Aktualność danych:

ŻUROWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (246 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 1394 osoby, z czego:

1394

kobiety

Męska forma nazwiska to ŻUROWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1614. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŻUROWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie127 kobiet

 • kujawsko-pomorskie32 kobiety

 • lubelskie12 kobiet

 • lubuskie32 kobiety

 • łódzkie31 kobiet

 • małopolskie246 kobiet

 • mazowieckie225 kobiet

 • opolskie16 kobiet

 • podkarpackie98 kobiet

 • podlaskie16 kobiet

 • pomorskie40 kobiet

 • śląskie102 kobiety

 • świętokrzyskie105 kobiet

 • warmińsko-mazurskie6 kobiet

 • wielkopolskie86 kobiet

 • zachodniopomorskie86 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: