Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ABDELKADER

Aktualność danych:

ABDELKADER – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwach: kujawsko-pomorskim (2 osoby), podkarpackim (2 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 14 osób, z czego:

5

kobiet

9

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.56.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2961. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2932. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ABDELKADER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • podkarpackie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).