Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADAŚ

Aktualność danych:

ADAŚ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (135 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 269 osób, z czego:

133

kobiety

136

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2833. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2805. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADAŚ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

  • małopolskie25 mężczyzn, 24 kobiety

  • mazowieckie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn, 6 kobiet

  • podkarpackie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie16 mężczyzn, 12 kobiet

  • świętokrzyskie77 mężczyzn, 58 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).