Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADAŚKO

Aktualność danych:

ADAŚKO – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (74 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 205 osób, z czego:

98

kobiet

107

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.92.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2868. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2834. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADAŚKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubuskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie36 mężczyzn, 37 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie7 mężczyzn, 10 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie48 mężczyzn, 26 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).