Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADACHOWSKA

Aktualność danych:

ADACHOWSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (9 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 26 osób, z czego:

26

kobiet

Męska forma nazwiska to ADACHOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2940. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADACHOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie4 kobiety

  • świętokrzyskie4 kobiety

  • wielkopolskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).