Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADAM

Aktualność danych:

ADAM – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (354 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 1572 osoby, z czego:

817

kobiet

755

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2149. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2186. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADAM w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie39 mężczyzn, 34 kobiety

 • kujawsko-pomorskie11 mężczyzn, 14 kobiet

 • lubelskie2 kobiety

 • lubuskie64 mężczyzn, 59 kobiet

 • łódzkie13 mężczyzn, 14 kobiet

 • małopolskie13 mężczyzn, 12 kobiet

 • mazowieckie26 mężczyzn, 40 kobiet

 • opolskie34 mężczyzn, 36 kobiet

 • podkarpackie67 mężczyzn, 65 kobiet

 • pomorskie28 mężczyzn, 25 kobiet

 • śląskie75 mężczyzn, 82 kobiety

 • świętokrzyskie2 mężczyzn, 5 kobiet

 • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 4 kobiety

 • wielkopolskie184 mężczyzn, 170 kobiet

 • zachodniopomorskie22 mężczyzn, 23 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: