Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADAMÓW

Aktualność danych:

ADAMÓW – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (154 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 550 osób, z czego:

272

kobiety

278

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2694. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2663. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADAMÓW w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie75 mężczyzn, 79 kobiet

 • lubuskie8 mężczyzn, 12 kobiet

 • łódzkie3 kobiety

 • małopolskie8 mężczyzn, 5 kobiet

 • mazowieckie7 mężczyzn, 10 kobiet

 • opolskie66 mężczyzn, 68 kobiet

 • podkarpackie28 mężczyzn, 21 kobiet

 • pomorskie5 mężczyzn, 2 kobiety

 • śląskie10 mężczyzn, 18 kobiet

 • wielkopolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

 • zachodniopomorskie48 mężczyzn, 36 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: