Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADAMAREK

Aktualność danych:

ADAMAREK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (122 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 240 osób, z czego:

120

kobiet

120

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2846. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2821. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADAMAREK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn, 9 kobiet

  • lubelskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • podkarpackie63 mężczyzn, 59 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie23 mężczyzn, 20 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie10 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).