Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADAMCEWICZ

Aktualność danych:

ADAMCEWICZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (93 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 286 osób, z czego:

152

kobiety

134

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.13.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2814. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2807. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADAMCEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie25 mężczyzn, 35 kobiet

  • lubuskie37 mężczyzn, 33 kobiety

  • łódzkie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • podlaskie2 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie44 mężczyzn, 49 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).