Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADAMCZEWSKA

Aktualność danych:

ADAMCZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (629 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 2626 osób, z czego:

2626

kobiet

Męska forma nazwiska to ADAMCZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

876. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADAMCZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie141 kobiet

 • kujawsko-pomorskie233 kobiety

 • lubelskie24 kobiety

 • lubuskie103 kobiety

 • łódzkie578 kobiet

 • małopolskie18 kobiet

 • mazowieckie164 kobiety

 • opolskie21 kobiet

 • podkarpackie10 kobiet

 • podlaskie38 kobiet

 • pomorskie68 kobiet

 • śląskie115 kobiet

 • świętokrzyskie5 kobiet

 • warmińsko-mazurskie26 kobiet

 • wielkopolskie629 kobiet

 • zachodniopomorskie214 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: