Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADAMCZUK

Aktualność danych:

ADAMCZUK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (1429 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 3647 osób, z czego:

1844

kobiety

1803

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1284. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

1290. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADAMCZUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie94 mężczyzn, 111 kobiet

 • kujawsko-pomorskie15 mężczyzn, 8 kobiet

 • lubelskie755 mężczyzn, 674 kobiety

 • lubuskie48 mężczyzn, 43 kobiety

 • łódzkie19 mężczyzn, 17 kobiet

 • małopolskie30 mężczyzn, 26 kobiet

 • mazowieckie257 mężczyzn, 257 kobiet

 • opolskie21 mężczyzn, 33 kobiety

 • podkarpackie25 mężczyzn, 35 kobiet

 • podlaskie138 mężczyzn, 139 kobiet

 • pomorskie53 mężczyzn, 45 kobiet

 • śląskie66 mężczyzn, 68 kobiet

 • świętokrzyskie7 mężczyzn, 10 kobiet

 • warmińsko-mazurskie76 mężczyzn, 68 kobiet

 • wielkopolskie26 mężczyzn, 34 kobiety

 • zachodniopomorskie60 mężczyzn, 50 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: