Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADAMETZ

Aktualność danych:

ADAMETZ – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (14 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 52 osoby, z czego:

22

kobiety

30

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.73.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2944. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2911. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADAMETZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).