Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADAMIAK

Aktualność danych:

ADAMIAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (1424 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 6809 osób, z czego:

3456

kobiet

3353

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

647. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

660. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADAMIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie187 mężczyzn, 179 kobiet

 • kujawsko-pomorskie61 mężczyzn, 54 kobiety

 • lubelskie262 mężczyzn, 264 kobiety

 • lubuskie65 mężczyzn, 68 kobiet

 • łódzkie577 mężczyzn, 650 kobiet

 • małopolskie67 mężczyzn, 61 kobiet

 • mazowieckie711 mężczyzn, 713 kobiet

 • opolskie36 mężczyzn, 43 kobiety

 • podkarpackie237 mężczyzn, 217 kobiet

 • podlaskie12 mężczyzn, 17 kobiet

 • pomorskie87 mężczyzn, 105 kobiet

 • śląskie125 mężczyzn, 124 kobiety

 • świętokrzyskie4 mężczyzn, 7 kobiet

 • warmińsko-mazurskie104 mężczyzn, 77 kobiet

 • wielkopolskie446 mężczyzn, 428 kobiet

 • zachodniopomorskie161 mężczyzn, 160 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: