Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADAMICKA

Aktualność danych:

ADAMICKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (12 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 56 osób, z czego:

56

kobiet

Męska forma nazwiska to ADAMICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2910. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADAMICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie6 kobiet

  • opolskie8 kobiet

  • śląskie12 kobiet

  • warmińsko-mazurskie8 kobiet

  • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).