Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADAMISZYN

Aktualność danych:

ADAMISZYN – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (44 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 123 osoby, z czego:

60

kobiet

63

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2906. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2878. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADAMISZYN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie24 mężczyzn, 20 kobiet

  • lubuskie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • małopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie12 mężczyzn, 9 kobiet

  • podkarpackie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).