Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADAMKIEWICZ

Aktualność danych:

ADAMKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (701 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 3629 osób, z czego:

1890

kobiet

1739

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.09.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1255. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

1333. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADAMKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie126 mężczyzn, 118 kobiet

 • kujawsko-pomorskie111 mężczyzn, 113 kobiet

 • lubelskie34 mężczyzn, 40 kobiet

 • lubuskie62 mężczyzn, 70 kobiet

 • łódzkie203 mężczyzn, 234 kobiety

 • małopolskie25 mężczyzn, 23 kobiety

 • mazowieckie304 mężczyzn, 322 kobiety

 • opolskie34 mężczyzn, 37 kobiet

 • podkarpackie69 mężczyzn, 66 kobiet

 • podlaskie4 mężczyzn, 6 kobiet

 • pomorskie75 mężczyzn, 89 kobiet

 • śląskie78 mężczyzn, 88 kobiet

 • świętokrzyskie31 mężczyzn, 32 kobiety

 • warmińsko-mazurskie49 mężczyzn, 53 kobiety

 • wielkopolskie358 mężczyzn, 343 kobiety

 • zachodniopomorskie77 mężczyzn, 74 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL