Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADAMKOWICZ

Aktualność danych:

ADAMKOWICZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (43 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 108 osób, z czego:

58

kobiet

50

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.16.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2908. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2891. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADAMKOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • lubuskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie5 mężczyzn, 10 kobiet

  • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie22 mężczyzn, 21 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).