Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADAMKOWSKA

Aktualność danych:

ADAMKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (155 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 400 osób, z czego:

400

kobiet

Męska forma nazwiska to ADAMKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2566. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADAMKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie5 kobiet

 • kujawsko-pomorskie50 kobiet

 • lubelskie9 kobiet

 • lubuskie10 kobiet

 • łódzkie20 kobiet

 • mazowieckie155 kobiet

 • opolskie4 kobiety

 • podkarpackie3 kobiety

 • pomorskie13 kobiet

 • śląskie20 kobiet

 • warmińsko-mazurskie40 kobiet

 • zachodniopomorskie17 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).