Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADAMOWSKA

Aktualność danych:

ADAMOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (154 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 1302 osoby, z czego:

1302

kobiety

Męska forma nazwiska to ADAMOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1690. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADAMOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie92 kobiety

 • kujawsko-pomorskie115 kobiet

 • lubelskie71 kobiet

 • lubuskie41 kobiet

 • łódzkie42 kobiety

 • małopolskie72 kobiety

 • mazowieckie154 kobiety

 • opolskie76 kobiet

 • podkarpackie55 kobiet

 • podlaskie15 kobiet

 • pomorskie108 kobiet

 • śląskie110 kobiet

 • świętokrzyskie10 kobiet

 • warmińsko-mazurskie36 kobiet

 • wielkopolskie39 kobiet

 • zachodniopomorskie75 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).