Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADAMS

Aktualność danych:

ADAMS – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (17 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 220 osób, z czego:

135

kobiet

85

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.59.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2831. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2856. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADAMS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie4 mężczyzn, 13 kobiet

 • kujawsko-pomorskie3 kobiety

 • lubelskie3 mężczyzn, 4 kobiety

 • łódzkie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • małopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

 • mazowieckie3 mężczyzn, 8 kobiet

 • opolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

 • podkarpackie2 kobiety

 • podlaskie3 kobiety

 • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • śląskie4 kobiety

 • świętokrzyskie3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • wielkopolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

 • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: