Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADAMSKA

Aktualność danych:

ADAMSKA – nazwisko jednoczłonowe Jedno z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (2092 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 13135 osób, z czego:

13135

kobiet

Męska forma nazwiska to ADAMSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

94. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADAMSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie940 kobiet

 • kujawsko-pomorskie806 kobiet

 • lubelskie265 kobiet

 • lubuskie322 kobiety

 • łódzkie681 kobiet

 • małopolskie774 kobiety

 • mazowieckie1754 kobiety

 • opolskie331 kobiet

 • podkarpackie636 kobiet

 • podlaskie431 kobiet

 • pomorskie432 kobiety

 • śląskie882 kobiety

 • świętokrzyskie494 kobiety

 • warmińsko-mazurskie267 kobiet

 • wielkopolskie2092 kobiety

 • zachodniopomorskie486 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).