Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADAMUSIAK

Aktualność danych:

ADAMUSIAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (144 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 322 osoby, z czego:

158

kobiet

164

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2808. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2777. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADAMUSIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie29 mężczyzn, 23 kobiety

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • lubuskie11 mężczyzn, 9 kobiet

  • łódzkie72 mężczyzn, 72 kobiety

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie9 mężczyzn, 8 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn

  • wielkopolskie8 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).