Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADAMUSZEK

Aktualność danych:

ADAMUSZEK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (48 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 132 osoby, z czego:

70

kobiet

62

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.13.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2896. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2879. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADAMUSZEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • lubuskie2 mężczyzn

  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie26 mężczyzn, 22 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie15 mężczyzn, 19 kobiet

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).