Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADASIEWICZ

Aktualność danych:

ADASIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (70 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 319 osób, z czego:

158

kobiet

161

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2808. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2780. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADASIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie13 mężczyzn, 9 kobiet

 • kujawsko-pomorskie2 kobiety

 • łódzkie8 mężczyzn, 8 kobiet

 • małopolskie14 mężczyzn, 15 kobiet

 • mazowieckie9 mężczyzn, 8 kobiet

 • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • podkarpackie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • podlaskie41 mężczyzn, 29 kobiet

 • pomorskie17 mężczyzn, 9 kobiet

 • śląskie5 mężczyzn, 10 kobiet

 • warmińsko-mazurskie31 mężczyzn, 34 kobiety

 • wielkopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).