Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADASIK

Aktualność danych:

ADASIK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (48 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 174 osoby, z czego:

91

kobiet

83

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2875. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2858. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADASIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn, 13 kobiet

  • lubelskie23 mężczyzn, 25 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie13 mężczyzn, 15 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn, 10 kobiet

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie10 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).