Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADASZAK

Aktualność danych:

ADASZAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (144 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 281 osób, z czego:

146

kobiet

135

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2820. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2806. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADASZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 11 kobiet

  • kujawsko-pomorskie22 mężczyzn, 22 kobiety

  • lubuskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 8 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn

  • wielkopolskie72 mężczyzn, 72 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).