Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADASZEK

Aktualność danych:

ADASZEK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (156 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 245 osób, z czego:

120

kobiet

125

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2846. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2816. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADASZEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubelskie3 mężczyzn, 8 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie90 mężczyzn, 66 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie3 kobiety

  • śląskie9 mężczyzn, 15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).