Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADASZEWSKA

Aktualność danych:

ADASZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (133 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 252 osoby, z czego:

252

kobiety

Męska forma nazwiska to ADASZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2714. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADASZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie12 kobiet

 • kujawsko-pomorskie2 kobiety

 • lubelskie8 kobiet

 • łódzkie4 kobiety

 • mazowieckie133 kobiety

 • podkarpackie5 kobiet

 • podlaskie4 kobiety

 • pomorskie17 kobiet

 • śląskie6 kobiet

 • warmińsko-mazurskie12 kobiet

 • wielkopolskie16 kobiet

 • zachodniopomorskie13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).