Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADASZEWSKI

Aktualność danych:

ADASZEWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (107 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 224 osoby, z czego:

224

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to ADASZEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2717. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADASZEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn

  • lubelskie7 mężczyzn

  • łódzkie5 mężczyzn

  • mazowieckie107 mężczyzn

  • podkarpackie5 mężczyzn

  • pomorskie19 mężczyzn

  • śląskie7 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie9 mężczyzn

  • wielkopolskie28 mężczyzn

  • zachodniopomorskie13 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).