Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADASZKIEWICZ

Aktualność danych:

ADASZKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (29 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 201 osób, z czego:

100

kobiet

101

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2866. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2840. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADASZKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie15 mężczyzn, 12 kobiet

 • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • lubelskie4 mężczyzn, 3 kobiety

 • lubuskie4 mężczyzn

 • łódzkie16 mężczyzn, 13 kobiet

 • mazowieckie13 mężczyzn, 7 kobiet

 • podlaskie3 mężczyzn, 7 kobiet

 • pomorskie13 mężczyzn, 11 kobiet

 • śląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie11 mężczyzn, 11 kobiet

 • wielkopolskie5 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: