Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADASZYŃSKA

Aktualność danych:

ADASZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (64 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 196 osób, z czego:

196

kobiet

Męska forma nazwiska to ADASZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2770. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADASZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie30 kobiet

 • kujawsko-pomorskie2 kobiety

 • lubelskie3 kobiety

 • lubuskie10 kobiet

 • łódzkie4 kobiety

 • małopolskie7 kobiet

 • mazowieckie2 kobiety

 • opolskie64 kobiety

 • pomorskie3 kobiety

 • śląskie16 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • wielkopolskie13 kobiet

 • zachodniopomorskie14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).