Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADEREK

Aktualność danych:

ADEREK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (231 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 362 osoby, z czego:

185

kobiet

177

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2781. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2764. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADEREK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • małopolskie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie130 mężczyzn, 101 kobiet

  • podlaskie2 mężczyzn

  • pomorskie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • świętokrzyskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).