Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADESZKO

Aktualność danych:

ADESZKO – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (14 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 30 osób, z czego:

19

kobiet

11

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.73.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2947. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2930. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADESZKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie2 kobiety

  • podlaskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).