Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADHIKARI

Aktualność danych:

ADHIKARI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (3 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 113 osób, z czego:

21

kobiet

92

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.23.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2945. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2849. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADHIKARI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).