Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADOLF

Aktualność danych:

ADOLF – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (69 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 247 osób, z czego:

127

kobiet

120

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2839. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2821. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADOLF w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubuskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie20 mężczyzn, 20 kobiet

  • opolskie34 mężczyzn, 35 kobiet

  • śląskie22 mężczyzn, 15 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).