Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADRIANEK

Aktualność danych:

ADRIANEK – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (38 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 84 osoby, z czego:

44

kobiety

40

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2922. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2901. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADRIANEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie23 mężczyzn, 15 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).