Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADRIANOWSKA

Aktualność danych:

ADRIANOWSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (45 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 62 osoby, z czego:

62

kobiety

Męska forma nazwiska to ADRIANOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADRIANOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie45 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).