Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADRYAŃCZYK

Aktualność danych:

ADRYAŃCZYK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (32 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 105 osób, z czego:

50

kobiet

55

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.91.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2916. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2886. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADRYAŃCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie17 mężczyzn, 15 kobiet

  • lubelskie3 mężczyzn

  • lubuskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie13 mężczyzn, 11 kobiet

  • wielkopolskie6 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).