Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADRYAN

Aktualność danych:

ADRYAN – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (87 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 242 osoby, z czego:

122

kobiety

120

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2844. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2821. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADRYAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie16 mężczyzn, 20 kobiet

  • lubelskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie12 mężczyzn, 15 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn

  • pomorskie9 mężczyzn, 10 kobiet

  • świętokrzyskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie44 mężczyzn, 43 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: