Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADRYCH

Aktualność danych:

ADRYCH – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (230 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 490 osób, z czego:

234

kobiety

256

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.91.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2732. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2685. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADRYCH w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie123 mężczyzn, 107 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • opolskie3 mężczyzn

  • pomorskie74 mężczyzn, 62 kobiety

  • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie10 mężczyzn, 15 kobiet

  • zachodniopomorskie10 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).