Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ADRYCHOWSKA

Aktualność danych:

ADRYCHOWSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (12 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 28 osób, z czego:

28

kobiet

Męska forma nazwiska to ADRYCHOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2938. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ADRYCHOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie12 kobiet

  • pomorskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).