Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku AL GHAZALI

Aktualność danych:

AL GHAZALI – nazwisko dwuczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie podlaskim.

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 3 osoby, z czego:

3

mężczyzn

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2930. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska AL GHAZALI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • podlaskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: