Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ALEKSANDRÓW

Aktualność danych:

ALEKSANDRÓW – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (36 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 117 osób, z czego:

60

kobiet

57

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2909. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2876. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ALEKSANDRÓW w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie18 mężczyzn, 18 kobiet

  • lubuskie14 mężczyzn, 8 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • podlaskie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).