Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ALEKSANDROV

Aktualność danych:

ALEKSANDROV – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (7 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 376 osób, z czego:

18

kobiet

358

mężczyzn

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2951. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2575. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ALEKSANDROV w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie2 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • podkarpackie4 kobiety

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).