Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ALEKSIAK

Aktualność danych:

ALEKSIAK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (8 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 27 osób, z czego:

17

kobiet

10

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.7.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2952. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2923. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ALEKSIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).