Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ALFAWICKI

Aktualność danych:

ALFAWICKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (23 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 49 osób, z czego:

49

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to ALFAWICKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2884. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ALFAWICKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie23 mężczyzn

  • małopolskie16 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).