Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ALICKA

Aktualność danych:

ALICKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (58 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 159 osób, z czego:

159

kobiet

Męska forma nazwiska to ALICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2810. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ALICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie13 kobiet

 • lubelskie2 kobiety

 • małopolskie2 kobiety

 • mazowieckie6 kobiet

 • opolskie2 kobiety

 • podlaskie28 kobiet

 • pomorskie19 kobiet

 • śląskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie58 kobiet

 • wielkopolskie4 kobiety

 • zachodniopomorskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).